Loading..

Print Friendly, PDF & Email

§1. Postanowienia ogólne
InfinityHouse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy Bagno 2, REGON: 146127049
udostępnia Użytkownikom strony internetowej www.infinityhouse.pl należącej do INFINITYHOUSE, Politykę prywatności w celu poinformowania o celach zbierania danych osobowych oraz o działaniach z nimi związanymi, to jest ich gromadzeniu i wykorzystaniu.
W tej Polityce “dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio.
Podając swoje dane osobowe na stronie www.infinityhouse.pl, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez INFINITYHOUSE w sposób opisany w niniejszej Polityce.
Poprzez „Usługę” należy rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu tj.:
a) zapisanie do Newslettera,
b) wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy,
c) rejestrację i logowanie w serwisie,
d) przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

§2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usług zawartych na stronie internetowej jest InfinityHouse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy Bagno 2, REGON: 146127049.

§3. Zakres danych osobowych i ich przetwarzania
Stronę internetową InfinityHouse można oglądać bez potrzeby zostawiania danych osobowych w ograniczonym zakresie. W celu uzyskania dostępu do informacji przeznaczonych dla Zarejestrowanych Użytkowników należy zarejestrować się w Serwisie pozostawiając dane osobowe.
W ramach Serwisu dostępne są dwa rodzaje Użytkowników:
a) Użytkownik, przez co rozumie się osobę przeglądającą treści dostępne publicznie w Serwisie.
b) Użytkownik Zarejestrowany, to Użytkownik, który podczas procesu rejestracji pozostawił dane osobowe i po zalogowaniu w Serwisie ma udostępnione treści przeznaczone dla Użytkowników Zarejestrowanych.

Dane osobowe zostawiane są również w celu kontaktu z firmą INFINITYHOUSE.
W zakresie związanym z daną Usługą, INFINITYHOUSE może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.
Wyrażenie przez Użytkownika zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z Usług.

Jednym ze sposobów przetwarzania danych osobowych jest tak zwane profilowanie. Polega ono na dostosowywaniu prezentowanych treści i ofert w oparciu o dane związane z zachowaniem Użytkowników Zarejestrowanych w systemie oraz tworzenie profili preferencji Użytkowników Zarejestrowanych. Dane przetwarzane są w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.
Celem profilowania jest przedstawieniu Użytkownikowi Zarejestrowanych ofert dostosowanych do jego preferencji, wynikających z jego zachowań w Serwisie. Użytkownik Zarejestrowany może zgłosić sprzeciw w zakresie zaprzestania profilowania, wysyłając oświadczenie na adres infoado@InfinityHousegroup.pl lub na adres InfinityHouse Sp. z o.o., Warszawa 00-112, ul. Bagno 2. InfinityHouse zobowiązany jest do odnotowania tego faktu w systemie teleinformatycznym Serwisu.

InfinityHouse przetwarza Dane Osobowe w celu:
a) przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe i marketingowe w formie Newslettera InfinityHouse pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
b) Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie w przeszłości.
c) Kontaktu telefonicznego, pocztowego lub poprzez pocztę elektroniczną pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ten kontakt, przesyłając jednocześnie CV bądź aplikację o pracę.

§4. Prawa użytkownika
a) Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługują następujące prawa, związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez InfinityHouse dostępu do swoich danych
b) Prawo do sprostowanie, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
c) uprawnienia do złożenia wobec INFINITYHOUSE sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
d) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest za pośrednictwem:
a) profilu Zarejestrowanego Użytkownika,
b) wszystkich formularzy kontaktowych na stronie www.InfinityHouse.pl,
c) wysłania oświadczenia na adres office@InfinityHouse.pl,
d) wysłania oświadczenia na adres INFINITYHOUSE Sp. z o.o., Warszawa 00-112, ul. Bagno 2.

§5. Zasady bezpieczeństwa
Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. INFINITYHOUSE zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Firmy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
INFINITYHOUSE nie planuje przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W celu realizacji ofert przedstawianych Użytkownikom oraz działania infrastruktury informatycznej i organizacyjne INFINITYHOUSE dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
b. dostawcom usług prawnych i doradczych.

§6. Cookies
INFINITYHOUSE. oświadcza, że na stronie www.InfinityHouse.pl, używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
Pliki Cookies używane na stronie internetowej www.InfinityHouse.pl mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez INFINITYHOUSE, plików cookies:
d) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,
e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.,
f) „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

§7. Zmiana polityki prywatności
W związku z rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.InfinityHouse.pl/polityka-prywatnosci.

Print Friendly, PDF & Email